Tiến Hóa Cuồng Triều - Manhua Rock

Nhóm dịch:

Tình trang: Đang cập nhật

Cập nhật: 15/06/2023

Lượt xem: 13,350

Lượt theo dõi: 38

Sau khi Đoạn Phi ở kiếp trước chết đi thì không ngờ lại trọng sinh về 20 năm trước, ngay trước mấy tiếng then chốt khi tai họa tiến tới. Chuyện mà 20 năm qua Đoạn Phi hối hận cuối cùng cũng có thể cứu vãn, lợi dụng kiến thức của kiếp trước để trang bị bản thân của hiện tại thật tốt, Đoạn Phi khi có được tiến hóa thì không ngừng nâng cao sức mạnh của mình. Một Đoạn Phi vốn chỉ sống tạm bợ ở kiếp trước nhưng giờ đây lại trở thành anh hùng của thế giới.
Icon star
Danh sách chương
15/06/2023
15/06/2023
15/06/2023
15/06/2023
15/06/2023
15/06/2023
15/06/2023
15/06/2023
15/06/2023
20/04/2023
20/04/2023
04/04/2023
04/04/2023
04/04/2023
04/04/2023
04/04/2023
04/04/2023
04/04/2023
04/04/2023
04/04/2023
04/04/2023
06/03/2023
06/03/2023
06/03/2023
06/03/2023
19/02/2023
19/02/2023
19/02/2023
19/02/2023
19/02/2023
19/02/2023
19/02/2023
19/02/2023
09/01/2023
09/01/2023
06/01/2023
06/01/2023
06/01/2023
06/01/2023
06/01/2023
06/01/2023
06/01/2023
09/12/2022
09/12/2022
24/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
24/10/2022
24/10/2022
24/10/2022
24/10/2022
11/10/2022
11/10/2022
11/10/2022
03/10/2022
03/10/2022
03/10/2022
03/10/2022
03/10/2022
03/10/2022
03/10/2022
03/10/2022
03/10/2022
03/10/2022
03/10/2022
03/10/2022
03/10/2022
03/10/2022
11/08/2022
11/08/2022
11/08/2022
11/08/2022
11/08/2022
11/08/2022
11/08/2022
11/08/2022
11/08/2022
11/08/2022
11/08/2022
11/08/2022
11/08/2022
24/06/2022
24/06/2022
11/06/2022
11/06/2022
05/06/2022
05/06/2022
05/06/2022
23/05/2022
23/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022
10/05/2022
02/05/2022
02/05/2022
24/04/2022
24/04/2022
21/04/2022
21/04/2022
10/04/2022
08/04/2022
01/04/2022
01/04/2022
01/04/2022
19/03/2022
18/03/2022
18/03/2022
18/03/2022
18/03/2022
18/03/2022
18/03/2022
18/03/2022
18/03/2022
18/03/2022
18/03/2022
18/03/2022
18/03/2022
18/03/2022
18/03/2022
18/03/2022
18/03/2022
18/03/2022
Bình luận
maicongdat2000
maicongdat2000Chapter 57
Chơi vậy ai chơi lại a trau
Trả lời·10/11/2022
maicongdat2000
maicongdat2000Chapter 49
Vcl đứa nhóc :)))))
Trả lời·10/11/2022
luanklj
luankljChapter 76
Đm m láo đi
Trả lời·25/10/2022
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc {coin} coin
Nếu không có mật khẩu mở chap bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo