Nghịch thiên chí tôn

Nhóm dịch:

Tình trang: Đang cập nhật

Cập nhật: 12/05/2023

Lượt xem: 2,754

Lượt theo dõi: 6

Hại người thân của ta, giết! Cướp nữ nhân của ta, giết! Dám động thủ trước mặt ta? Càng phải giết! Sau khi rơi xuống vạn thế luân hồi, Đàm Vân cuối cùng cũng nhớ ra thân phận của mình - khi ta tỉnh dậy, cả thế giới sẽ run rẩy dưới chân ta!

 
Icon star
Danh sách chương
12/05/2023
12/05/2023
20/04/2023
20/04/2023
20/04/2023
20/04/2023
04/04/2023
04/04/2023
04/04/2023
04/04/2023
04/04/2023
19/02/2023
19/02/2023
19/02/2023
19/02/2023
19/02/2023
19/02/2023
19/02/2023
27/12/2022
27/12/2022
27/12/2022
27/12/2022
27/12/2022
24/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
31/10/2022
24/10/2022
24/10/2022
24/10/2022
12/05/2023
12/05/2023
12/05/2023
12/05/2023
12/05/2023
04/09/2022
04/09/2022
04/09/2022
04/09/2022
04/09/2022
04/09/2022
04/09/2022
04/09/2022
04/09/2022
04/09/2022
04/09/2022
04/09/2022
04/09/2022
04/09/2022
04/09/2022
04/09/2022
04/09/2022
04/09/2022
04/09/2022
04/09/2022
04/09/2022
04/09/2022
04/09/2022
04/09/2022
04/09/2022
04/09/2022
04/09/2022
04/09/2022
04/09/2022
04/09/2022
04/09/2022
04/09/2022
04/09/2022
04/09/2022
04/09/2022
04/09/2022
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc {coin} coin
Nếu không có mật khẩu mở chap bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo