Mở Đầu Bằng Một Đám Người Nguyên Thủy

Tên Khác: Bắt Đầu Một Đám Người Nguyên Thủy

Nhóm dịch:

Tình trang: Đang cập nhật

Cập nhật: 25/07/2023

Lượt xem: 2,109

Lượt theo dõi: 3

Bồi phú bà dạo phố Trần Lập không cẩn thận xuyên qua đến thời kì đồ đá, dẫn đầu người nguyên thủy đấu dã thú, Kiến Văn minh, hóa thân thành đế vương của mảnh đất này. Hệ thống nơi tay, khoa học kỹ thuật truyền thừa tùy ý thu hoạch, người nguyên thủy cũng có thể nghịch súng pháo!
Icon star
Danh sách chương
25/07/2023
25/07/2023
25/07/2023
25/07/2023
25/07/2023
25/07/2023
25/07/2023
25/07/2023
25/07/2023
25/07/2023
14/06/2023
14/06/2023
14/06/2023
14/06/2023
14/06/2023
14/06/2023
14/06/2023
14/06/2023
14/06/2023
14/06/2023
14/06/2023
14/06/2023
14/06/2023
14/06/2023
14/06/2023
14/06/2023
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc {coin} coin
Nếu không có mật khẩu mở chap bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo