CÒN KHÔNG CHẾT NỮA TA SẼ VÔ ĐỊCH THẬT ĐẤY

Nhóm dịch:

Tình trang: Đang cập nhật

Cập nhật: 04/07/2023

Lượt xem: 3,690

Lượt theo dõi: 9

Icon star
Danh sách chương
04/07/2023
10/05/2023
10/05/2023
10/05/2023
24/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
05/09/2022
05/09/2022
05/09/2022
05/09/2022
05/09/2022
05/09/2022
05/09/2022
05/09/2022
05/09/2022
05/09/2022
05/09/2022
05/09/2022
Bình luận
luanklj
luankljChapter 12
Up up
Trả lời·07/10/2022
luanklj
luankljChapter 7
Kkk
Trả lời·07/10/2022
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc {coin} coin
Nếu không có mật khẩu mở chap bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo